Təhlükəsizlik Sistemləri

təhlükəsizlik kamerası
  • Metal detektorlar
  • Elektro maqnetik dalğa aşkarlama
  • Biometrik enerjilər ilə canlı aşkarlama
  • Radiasiya, alov, istilik ölçmə və oddan təhlükəli qazları təyin edən cihazlar

quraşdırmaqla aşkar və gizlin sahibsiz yerlərin mühafizəsi.


Axtarış