skip to Main Content
+99412 511 5177 +99450 214 7836

Services

İSO 9001-tələblərinə əsasən müəssisədə keyfiyyətin yaxşılaşdırılması və keyfiyyətə nəzarət məqsədi ilə daimi inkişaf planları hazırlanır. Bu planlara İKT avadanlıqları, Ölçü cihazları, Sənədləşmə, Sənəd dövriyyəsi, sənədlərin  kalibrlənməsi, plana əsasən inkişaf, yüngülləşdirmə, elmi mübadilə, hədəflərin təyin edilməsi, peşə təlimatları, prosedurlar və s tələbləri əsasında hal-hazırda informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində konsultasiya, layihələndirmə, tətbiq və xidmətləri müştərilərə təqdim edirik.

Software development


Preparation of business proposals


Outsource services


Help desk


ICT Auditung


Writing terms of reference


SMM


Reclaming


Printer


Hosting service


Virtualization of Servers, Desktops, Applications


Networking


Physical safety


Fire systems


Power supply


UPS


Weak flow


Regardless of the scale of Wi-Fi


GPS


IP Telephony


Bakup


Lighting


ERP Tiger, 1C, sentez


Information security


ICT local / cloud / hybrid infrastructure


Web platform for applying ISO 9001


Share point


Hypervisor


Nakivo


According to ICT requirements


Back To Top