skip to Main Content
+99412 511 5177 +99450 214 7836

Xidmətlər

İSO 9001-tələblərinə əsasən müəssisədə keyfiyyətin yaxşılaşdırılması və keyfiyyətə nəzarət məqsədi ilə daimi inkişaf planları hazırlanır. Bu planlara İKT avadanlıqları, Ölçü cihazları, Sənədləşmə, Sənəd dövriyyəsi, sənədlərin  kalibrlənməsi, plana əsasən inkişaf, yüngülləşdirmə, elmi mübadilə, hədəflərin təyin edilməsi, peşə təlimatları, prosedurlar və s tələbləri əsasında hal-hazırda informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində konsultasiya, layihələndirmə, tətbiq və xidmətləri müştərilərə təqdim edirik.

Proqram tərtibatçılığı


Proqram tərtibatçılığı


Help desk


İKT Audit


Texniki tapşırıqların yazılması


SMM


Reklam işləri


Printer


Hosting xidməti


Serverlərin, Desktopların Virtuallaşdırılması, Proqramların


Networking işləri


Fiziki təhlükəszilik


Yanğın sistemlər


Elektrik təchizatı


UPS


Zəyif axım


Wi-Fi miqyasından asılı olmayaraq


GPS


IP Telefoniya


Bakup


İşıqlandırma


ERP Tiger, 1C, sentez


İnformasiya Təhlükəsizliyi


İKT lokal/bulud/hibrid infrastruktur


İSO 9001 tətbiq üçün web platforma


Share point


Hypervisor


Nakivo


İKT tələblərə əsasən


Back To Top