skip to Main Content
+99412 511 5177 +99450 214 7836

Həllər

İSO 9001-tələblərinə əsasən müəssisədə keyfiyyətin yaxşılaşdırılması və keyfiyyətə nəzarət məqsədi ilə daimi inkişaf planları hazırlanır. Bu planlara İKT avadanlıqları, Ölçü cihazları, Sənədləşmə, Sənəd dövriyyəsi, sənədlərin  kalibrlənməsi, plana əsasən inkişaf, yüngülləşdirmə, elmi mübadilə, hədəflərin təyin edilməsi, peşə təlimatları, prosedurlar və s tələbləri əsasında hal-hazırda informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində konsultasiya, layihələndirmə, tətbiq və xidmətləri müştərilərə təqdim edirik.

Sıramatik


İnsan resursları proqramı


Təchizat proqramı


Qaraj və avtomobil təmir proqramı


Risklərin idarə edilməsi proqramı


Call center


Çap işləri


Restorant proqramı


Şirkətlərdə Şəbəkə və server avadanlıqlarının insidentlərin Monitorinqi


Web Site


CRM


Automobillərin icarə verilməsi proqramı


Ambar və satış proqramı


Xəstəxana idarə etmə sistemi HİPPA


Sənəd Dövriyyəsi


Confection/garment manufacturing


Təhsil müəssiəslərinin idarə edilməsi


PACS


İntranetin hazırlanması


Mal dağıtımı expeditor


İnventarlaşma prqramı


Bağ mühəndilsiyi və sulama sistemləri


Back To Top